Upravit stránku
 • Energetická psychologie

  Energetická psychologie

   

  Energetická psychologie

  pracuje za použití metody EFT s podvědomím klienta a jeho fyzickým tělem. Hledá podvědomé destruktivní životní programy a přesvědčení, pracuje s emocemi a jejich souvisejícími tělesnými projevy (např. STRACH - tlak na hrudi, VZTEK - napětí v ramenou, LÍTOST - stažený krk apod). Díky mechanické stimulaci vybraných akupresurních bodů na hlavě, hrudi a rukou (jemné poklepávání bodů prsty) dochází k ovlivnění toku energie v těle a tím ke zlepšení stavu. Pracuje na úrovní energetické, tj. na spojnici mezi psychikou a fyzickým tělem.

   

  Konvenční psychologie

  pracuje zpravidla pouze s vědomou částí myslí klienta. O problému hovoří, rozebírá jej a analyzuje z mnoha úhlů pohledu. Vysvětluje klientovi jeho vztah k problému, hledá příčiny. Dochází též k nácvikům problematických situací, často však bez trvalého efektu. Učí klienta, jak se se svým problémem vyrovnat a jak s ním žít. Klient je však nucen svůj problém korigovat svou vůlí, což vyžaduje mnoho trvalého, mnohdy celoživotního úsilí. Podávány jsou též příslušné léky (antidepresiva), zpravidla doživotně.

  Za jakou dobu mi pomůžete?

  Přibližně 80% běžných problémů, jako jsou např. ALERGIE, NESPAVOST, STRACHY a FOBIE, ZLOZVYKY, TRAUMATA (např. ze ztráty blízkého), VZTAHOVÉ PROBLÉMY apod. jsou kompletně vyřešeny během jednoho až tří hodinových sezení. Těžší problémy jako ZÁVISLOSTI, CHRONICKÉ a AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ jsou řešeny během pěti nebo více terapií. Rozhodně však klient nedochází na terapie opakovaně měsíce či roky.

  Jak bude terapie probíhat?

  V úvodu sezení mě krátce seznámíte se svým problémem a jeho projevy a dohodneme se na zadání, tj. jakého výsledku chcete v rámci terapie dosáhnout. Poté spolu povedeme cílený rozhovor a při tom budu jemným poťukáváním na akupresurní body pracovat s Vaším energetickým systémem a bude docházet k postupnému zlepšování Vašeho stavu.

  Budu muset užívat nějaké preparáty?

  Nikoliv. Dostanete však návod, a v rámci terapie se naučíte, jak samostatně pracovat se svým problémem i v domácím prostředí, kdykoli si to vyžádá situace, do doby než bude terapeutický proces ukončen a problém vyřešen. 

 • Metoda EFT
 • Terapie na dálku

  Terapie na dálku

  Jste z daleka nebo imobilní? Máte problém s přímým osobním kontaktem? Terapii metodou EFT Vám mohu poskytnout i prostřednictvím Skype! 

  Jak Skype sezení probíhá?

  Skype terapie probíhá se zapnutou obrazovkou, je nutné, abychom se viděli a slyšeli. Ťukat na EFT body budeme společně, tudíž přesně uvidíte, kam si ťukat a jak. Samotné ťukání se spolu naučíme během chvilky. Samozřejmě se dohodneme na tématu terapie a pak budeme pracovat prakticky stejně, jako při osobní konzultaci. Budeme si povídat, společně tvořit EFT fráze, já budu ťukat na sebe, Vy to uvidíte a budete ťukat stejně jako já.

  Lze po Skype řešit jakékoli téma?

  Prakticky ano, vše, co Vám odťukám osobně, spolu odťukáme i po Skype.

  Jak dlouho trvá Skype terapie?

  Skype terapie trvá 60 minut.

  Jaké jsou ceny Skype terapií a jak probíhá platba?

  Cena Skype terapie je 950 Kč. Platba probíhá předem na účet 222 034 193/0600 MONETA Money Bank

  Skype jméno:  david.bulva 

 • Zpětná vazba v terapii

  Důležitost zpětné vazby v terapii

  Zpětná vazba (informace o tom, jak se klient cítí po prvním sezení) a následné dokončení terapeutického procesu, je pro konečný úspěch celé terapie zcela zásadní. A to přesto, že se klientovi již po prvním sezení uleví nebo úlevu nepocítí prozatím žádnou.

  Pokud totiž nedojde ke zpracování všech aspektů problému, které se mnohdy v celé své "kráse" ukáží až po odstranění akutních projevů, může se jeho problém, dříve či později, skutečně vrátit. Pokud úleva trvá, není však úplná nebo dostatečně výrazná, i zde je nutné dát terapeutovi zpětnou vazbu, aby bylo možno stanovit další postup, v terapii pokračovat a dokončit ji. Když jdeme k lékaři s běžnou angínou nebo chřipkou, tak nám také není divné, že nás pozve za 14 dní na kontrolu. A to i přesto, že se cítíme po jeho medikaci zdrávi nebo nám předepsané léky nepomohly. První terapeutické sezení bývá více poznávací, klient také poznává techniku, se kterou se pracuje. Odstraňují se nejsilnější bloky, řeší se akutní projevy problému. Poté následuje časová prodleva 10 až 14 dní, během které účinek terapie tzv. "dojíždí" a začínají se obvykle u klienta projevovat změny. Ne vždy musí být razantní a viditelné, klient je někdy nemusí vůbec pozorovat. To, že k nim došlo, si často uvědomí právě až po konzultaci s terapeutem

  Při následném sezení se mimo jiné pracuje s tím, co nového se po prvním ukázalo. Jde se více do hloubky, hledají a zpracovávají se další aspekty tématu a terapie se zpravidla dokončuje. Adekvátní výsledky lze očekávat poté, až je terapeutický proces dokončen! Ne vždy se to stane po jednom sezení, nebývá to však výjimkou. Účinnost EFT je velmi vysoká, pohybuje se mezi 80 až 90 procenty, co se týče úplného vymizení problému nebo jeho výrazného zmírnění. Zpravidla až 60 procent klientů pociťuje úlevu již po prvním sezení. Pokud jsou zpracovány všechny aspekty problému, je účinek trvalý a problém se již nevrací.

 • Terapeutické balíčky

  Vzhledem k tomu, že u vybraných problémů je nutná systematická a komplexní práce při více terapeutických sezeních, nabízím tyto cenově zvýhodněné terapeutické balíčky. Platba za balíček probíhá při prvním sezení nebo předem na účet. Vyjmenované problémy lze řešit i v rámci samostatných terapeutických sezení za běžnou cenu.

  • Nadváha

   HUBNUTÍ  BEZ  STRESU

   Energetická psychologie velmi efektivně pracuje i s nadváhou. Za tím, že si nedokážeme udržet stálou ideální hmotnost, ve valné většině případů stojí stres, negativní emoce a různé obavy či strachy. Obecně se říká, že se tyto aspekty podílí na hmotnosti běžného moderního člověka naší doby až 10ti procenty jeho celkové váhy.

   e-li psychika permanentně ve stresu, tj. ve stavu připravenosti na boj nebo útěk, vysílá pak tělu příkazy, podle kterých se většina energie získané potravou ukládá, aby z ní tělo mohlo efektivně čerpat právě při tomto "boji" nebo "útěku". Tělo je potom neustále v pohotovosti a dál a dál ukládá energii v podobě tukových zásob. Boj či útok však nepřichází a my přibíráme. A pokud se již rozhodneme s tím něco dělat, pravděpodobně dietou či zvýšeným pohybem, zpravidla připravujeme psychice jen další stres. Obecně platí, že pokud se o něco vehementně snažíme a netěší nás to, tak to prostě nefunguje. Dochází k tzv. jo-jo efektu, nebo se váha zarazí v určitém místě a nedaří se hubnout dál. A právě techniky emoční svobody nám pomohou tyto nepříjemnosti nejen zvládat, ale dokáží z hubnutí udělat zábavu, na kterou se můžeme těšit. A vzhledem k tomu, že energetická psychologie umí pracovat se stresy a emocemi obecně, dokáže při práci s minulostí efektivně vydláždit cestu k úspěšnému, klidnému a pohodovému hubnutí bez stresu.

   Pracuje např. s (ne)vírou, že klient zhubne, s jeho předchozími zkušenostmi s hubnutím, s jeho motivací, se vztahem ke svému tělu a podobně. Pracuje i s přítomností, při které zbavuje klienta tzv. cravingu (v překladu "bažení") po dobrotách, na kterých klient tzv. ujíždí (čokoláda, brambůrky, pivo atd.), pomáhá klientovi identifikovat pocity, které jej vedou k přejídání, pracuje i se vztahem k jídlu obecně. Všímá si a efektivně pracuje i s pocity nedostatku jako takového, neboť právě ten je s nadváhou emočně úzce propojen. Při práci s budoucností pak např. řeší události, které mohou nastat, až bude klient mít svou ideální váhu, a které by mohly bránit jejímu udržení. Při tvorbě hypnotického skriptu se pak dbá především na to, aby s klientem tzv. souzněl a podvědomí pak mělo ideální podmínky dávat tělu dávat takové pokyny, které povedou k co nejefektivnějšímu spalování tuku

   ZBAVTE SE NADVÁHY BEZ JO - JO EFEKTU A STRESU

   Využijte CENOVÝ BALÍČEK v hodnotě 2.550 Kč, který obsahuje 3 hodinová sezení. Ušetříte 300 Kč.

  • Kouření

   ODVYKÁNÍ  KOUŘENÍ

   Metoda EFT velmi efektivně pracuje se závislostmi mnoha druhů, včetně té na nikotinu.

   Při terapii se zpracovává tzv. "crawing" neboli bažení po cigaretě, chuť na cigaretu, hledají se tzv. soupravy (káva + cigaretachvilka klidu pro sebe + cigareta a další). Řeší se i průvodní obavy a strachy, např. "že přiberu, když přestanu kouřit" atd.

   kouření

   Zpracovávají se i abstinenční příznaky, které se po běžném vysazení cigarety mohou objevovat. Případně se řeší, jaké výhody nám cigareta poskytuje (pocit bezpečí, uklidnění cigaretou, zahánění nudy cigaretou apod.)

   ZBAVTE SE CIGARETY BEZ FYZICKÉHO A EMOČNÍHO STRÁDÁNÍ !!!

   Využijte CENOVÝ BALÍČEK v hodnotě 2.550 Kč, který obsahuje 3 hodinová sezeníUšetříte 300 Kč. 

  • Alergie

   ALERGIE

   Metoda EFT velmi rychle a účinně pracuje i s ALERGIEMI různého druhu, ať už se jedná o "klasické" alergie na pyly(tzv. senná rýma), prach, zvířecí srst či peří (roztoči), které nám ztěžují dýchání nosem a projevují se otokem sliznic a výtokem z nosu nebo podrážděním očí, nebo o časté alergie potravinové či alergie na různé kosmetické přípravky a mnohé další.

   Alergie jsou typickým mentálním problémem, kdy psychika z nějakého důvodu naprogramuje své vlastní tělo tak, aby působilo proti sobě samému tím, že imunitní systém vyvolává nepřiměřenou reakci na obecně neškodné podněty (alergeny).

   Úleva většinou nastává již po prvním sezení. Poté následuje časová prodleva, během které klient pozoruje nastalé změny s nimiž se pak při dalším sezení pracuje a "odťukávají" se zbytkové alergické projevy.

   ZBAVTE SE ALERGIE  a VYCHUTNEJTE SI LÉTO !!!

   Využijte CENOVÝ BALÍČEK v hodnotě 2.350 Kč, který obsahuje 3 hodinová sezeníUšetříte 500 Kč!!!

  • Sociální fobie

   SOCIÁLNÍ FOBIE

   ZÍSKEJTE  ZPĚT  SVÉ  SEBEVĚDOMÍ

   Sociální fobie (zkratka SF, též sociální strach či sociální úzkost, resp. sociálně-úzkostná porucha) je úzkostná porucha, která působí jak tělesné, tak emocionální problémy v různých sociálních situacích, jako je běžný styk s lidmi, telefonování, jedení či psaní na veřejnosti apod. Lidé se sociální fobií si uvědomují iracionalitu této úzkosti, avšak ta jim brání do těchto jinak běžných situací vstupovat a mnohdy se prohlubuje sníženým sebevědomím. To vede postupně ke společenské izolaci a stresu (zdroj: Wikipedie).

   V přímých, ale i nepřímých interakcích s lidmi sociální fobik sám sebe vnímá jako střed pozornosti a prožívá obavy a strachy, že bude okolím (lidmi) jakkoli negativně posuzován. Tyto obavy a strachy jsou zpravidla spojeny s tělesnými projevy, jako např. bušení srdce, zvýšená potivost, sucho v ústech, třes, červenání se, nedůvodné nucení na toaletu, vady řeči apod. Obranou reakcí fobika je pak se podobným situacím cíleně vyhýbat, což sociální fobii ještě zvyšuje.

   Konvenčně je sociální fobie řešena zpravidla psychoterapiemi (obvykle KBT) a doživotním užíváním psychofarmak.

   Metoda EFT však nabízí zcela jiné řešení, kdy se pracuje s minulými negativními zážitky, se simulacemi situací budoucích, s negativními přesvědčeními o sobě samých apod. Lze pracovat i nepřímo, bez toho, aby fobik opustil svou komfortní zónu (Skype terapie na dálku). Pracuje se i s podvědomou částí mysli a dochází k nácviku sociálních dovedností, avšak bez toho, aby byl fobik jakkoli vystavován dalšímu stresu.

   Terapeutický balíček SOCIÁLNÍ FOBIE v ceně 4.950 Kč (ušetříte 750 Kč) obsahuje:

   • 5 hodin terapie + 1 hodinu terapie přímo v terénu
   • návod k domácí práci
   • postup při řešení akutního stavu, spojeného s náhlou sociální úzkostí
   sociální fobie
  • Předporodní příprava

   PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA nejen pro ženy

   Jak být připravenějšími a klidnějšími rodiči? 

   Očekáváte narození Vašeho dítěte? Přáli byste si být co nejvíce připraveni a smět si tyto okamžiky vychutnat v lásce bez zbytečných stresů a obav? Techniky emoční svobody Vás v tomto podpoří.

   • naučíte se, jak si oba účinně pomoci v čase příprav na porod od stresu i fyzických bolestí
   • získáte jistotu a klid a natrénujete si své emoce a fyzické pocity, jaké Vás mohou potkat přímo během porodu, uklidní se Vaše představy, budete oba celkově připraveni
   • naučíte se, jak pomocí vybraných technik zvládnout poporodní stavy matky, dítěte i otce a jak zvládnout nové společné soužití

   Balíček obsahuje 5 terapeutických sezení o délce 1 hodiny za 3.950 Kč (ušetříte 800 Kč), z toho:

   • 1h příprava pro otce (jak zvládnout přítomnost u porodu, jak uklidňovat rodičku, jak zachovat klid a chladnou hlavu, jak zvládnout první měsíce s dítětem)
   • 1h společná příprava pro matku i otce (jak se vzájemně umět podpořit, jak se společně těšit, jak zvládat únavu a poporodní rekonvalescenci...) 
   • 3h příprava pro matku (jak se zbavit obav a strachů z průběhu porodu, jak navázat vztah k dítěti, jak zvládnout nový pocit zodpovědnosti, jak zvládnout nepředvídatelné situace...)
 • Ceník terapií

  Ceník

  Cena terapie

  • 1 hodina 950 Kč
  • 1,5 hodiny 1.300 Kč
  • 3 hodiny 2.500 Kč

  Platba probíhá hotově nebo na účet č. 222 034 193/0600, způsob platby bude upřesněn při objednání.

  Storno podmínky platby
  V případě, že sezení bude ze strany objednatele (klienta) zrušeno z jakéhokoliv důvodu později, než 24 hodin přede dnem termínu terapie, nebo se na terapii objednatel (klient) z jakéhokoliv důvodu nedostaví, úhrada terapie propadá. Jinak bude převedena na následující terapii. V případě, že bude sezení zrušeno ze strany proveditele (terapeuta), bude částka převedena na následující terapii nebo v plné výši vrácena objednateli.Potvrzením termínu objednávky ze strany proveditele (terapeuta) je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel (klient) zavazuje plnit.

Nahoru