Upravit stránku
 • O metodě EFT

  O metodě EFT

  EFT, neboli Emotional Freedom Techniques (Techniky emoční svobody), je účinný terapeutický nástroj k řešení nejrůznějších psychických i fyzických potíží a životních problémů, využívající znalostí Tradiční čínské medicíny. O metodě EFT se také hovoří jako o psychoakupresuře, neboť prakticky spojuje akupresuru a psychologii. EFT je založeno na objevu, že "příčinou všech negativních emocí (a ostatních problémů) je porucha v našem energetickém systému". Při terapii dochází k "opravě" takovéto poruchy, což má za následek úplné vymizení nebo výrazné zmírnění potíží klienta. Na rozdíl od jiných psychoterapeutických technik, ať konvenčních či alternativních, se metoda EFT vyznačuje velkou efektivností (uvádí se účinnost až 90%), rychlostí a nízkou náročností pro klienta. 

  Techniky emoční svobody (Emotional freedom technique)

  EFT body

  Upozornění: metoda EFT je alternativní terapeutickou technikou a nenahrazuje lékařskou péči! 

 • Co lze řešit

  Mezi nejčastěji řešené problémy patří...

  Vzhledem k principu fungování metody a technice jejího provedení, má EFT velmi široké spektrum působnosti a lze ji aplikovat nejen na emoční, psychické a psychosomatické problémy, ale i na fyzickou bolest, chronické i vážné nemoci a další. EFT Vás dokáže posunout i na poli pracovním, vztahovém, a vůbec dokáže Váš život učinit lepším a šťastnějším.

  ZDARMA KONZULTUJTE ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU na tel. 605 519 943 nebo mi napište !!!

 • Průběh terapie

  Průběh terapie

  Jedna běžná EFT terapie trvá zpravidla 60 minut. Klient při terapii hledá v mysli a ve vzpomínkách situace a události, při jejichž představě se na dané téma cítí nepříjemně. Když si je vybaví a "nacítí" se na ně, terapeut mu jemně poklepává prsty na stanovené akupresurní body (na hlavě, hrudi a rukou), pod kterými se nacházejí důležité energetické dráhy v lidském těle, tzv. meridiány. Při poklepávání klient po terapeutovi opakuje slovní fráze (krátké věty), vystihující nepříjemný pocit (emoci, bolest...), týkající se daného problému. Pracuje se i s aktuálními projevy. 

  Při terapii se nepoužívají akupunkturní jehly, ani jiné nástroje. Klient nemusí ležet, ani se svlékat. Nejsou nabízeny žádné léky nebo potravinové doplňky. Není nutné dlouze opakovaně prožívat nepříjemné stresující situace a události. Studie ukazují, že přibližně u 60% klientů již po prvním sezení dochází k výrazné úlevě, při následujícím se terapie většinou dokončuje. Důležitá je v terapeutickém procesu zpětná vazba, kterou poskytuje klient terapeutovi, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke konečnému odeznění potíží a ty se již nevrací nebo má úleva dlouhodobý charakter. 

 • Kurz ZÁKLADY EFT pro laiky

  Kurz ZÁKLADY EFT pro laiky

  Protože metoda EFT (Techniky emoční svobody) už i v laickém provedení dokáže pomoci s mnoha problémy a umí dodat jistotu sama v sebe a udržet si zdravé sebevědomí a celkovou kondici, organizuji pro širokou laickou veřejnost kurzy EFT s podtitulem "Emoční svoboda pro všechny".

  Při výuce kladu důraz na pochopení podstaty fungování metody EFT, tak aby ji absolventi mohli sami aplikovat v mnoha životních situacích. Důležitou součástí laické EFT praxe absolventů jsou pravidelná EFT setkání, kde má každý možnost vzájemné praxe pod dozorem a supervizí profesionála. Každý účastník kurzu též může využívat on-line podpory facebookové skupiny EFT pro laiky, kde se EFT laici sdružují, vyměňují si zkušenosti a vzájemně konzultují postupy práce s EFT. Skupina je otevřena pro všechny laiky, zajímající se o problematiku psychosomatiky.

  Kurzy jsou určeny pro muže i ženy od 15ti let věku (do 18 ti let se souhlasem rodičů), kteří chtějí mít život pevně ve svých rukou a cíleně pracovat na svém rozvoji, a pro ty, co nechtějí vkládat odpovědnost za své zdraví jen do rukou lékařů.

  Nabídka kurzů

  • Psychoterapeutická první pomoc

   Psychoterapeutická první pomoc 

   Nejbližší termíny:

   • 12.10. Uherské Hradiště (cena 2.600 Kč - pořadatel centrum Avalon)
   • 19.10. Litomyšl
   • 2.11. Svitavy
   • 17.11. Brno

   Cena: 1 900 Kč

   Přišli jste o svou LÁSKU, ztratili BLÍZKÉHO, potkala Vás vážná NEMOC nebo NEHODA? Stále se Vám to vrací a několikrát denně se Vám stáhne žaludek při vzpomínce na to, co se stalo?

   MINULOST NELZE ZMĚNIT. Ta už se stala. Ale lze změnit, jak ji vnímáme. Jsou to EMOCE, co způsobují, že máme pocit, jakoby se to stalo dnes nebo včera, přestože uplynuly měsíce či roky.

   Naučte se žít v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU a ne zakotvení v minulosti!

   KURZ, jak laicky pracovat s aktuálně probíhajícím nebo již prožitým traumatem terapeutickou metodou EFT (Techniky emoční svobody) na sobě a svých blízkých.

   Tedy celkem téměř 7 hodin pod vedením profesionálního EFT terapeuta a lektora. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a skripta. Výstupem kurzu je kvalitní laická znalost základní techniky metody EFT pro použití při aktuálních traumatických situacích nebo při řešení již proběhlého traumatu. Součástí kurzu jsou ukázky terapeutické práce a vlastní EFT praxe ve dvojicích pod supervizí. Po kurzu můžete zdarma využívat on-line podporu na facebooku a účastnit se uzavřených EFT setkání, kde si pod odborným dohledem a supervizí můžete trénovat techniku EFT a konzultovat svou  laickou praxi.

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

  • Základy EFT jednodenní

   Techniky emoční svobody 

   Nejbližší termíny:

   • 10.11. Svitavy
   • 16.11. Brno

   Cena: 2.750 Kč

   Přihlašte se na kurz a pod odborným vedením se naučíte pracovat s terapeutickou metodou EFT

   • fyzickými bolestmi, jejich psychickými a emočními aspekty
   • se strachy a obavami
   • aktuálními projevy stresu
   • dětskými problémy
   • osobní rozvoj

   Dozvíte se také, jak funguje metoda EFT a jaká je podstata a výhody ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE oproti psychologii klasické. Dostanete návod na domácí práci a práci s dětmi, a důraz bude kladen na správnou tvorbu a použití EFT frází, což je základem úspěchu v EFT. Po kurzu můžete zdarma využívat on-line podporu na facebooku a účastnit se uzavřených EFT setkání, kde si pod odborným dohledem a supervizí můžete trénovat techniku EFT a konzultovat svou  laickou praxi.

   Tedy celkem  téměř 9 hodin pod vedením profesionálního terapeuta a lektora. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a skripta. Výstupem kurzu je laická, avšak kvalitní znalost techniky, jak pro osobní použití, tak i pro pomoc Vašim dětem a blízkým

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

  • Základy EFT 2,5 denní

   Techniky emoční svobody 

   Nejbližší termíny:

   • leden 2020 Brno (termín bude upřesněn, předběžné přihlášky již nyní)

   Cena: 4.250 Kč

   Přihlašte se na kurz a pod odborným vedením se naučíte pracovat s terapeutickou metodou EFT

   • fyzickými bolestmi, jejich psychickými a emočními aspekty
   • se strachy a fobiemi
   • s alergiemi
   • s traumaty
   • s odpuštěním
   • s vtíravou chutí na sladké a jiné pochutiny
   • aktuálními projevy stresu
   • dětskými problémy
   • vlastní osobní rozvoj

   Dozvíte se také, jak funguje metoda EFT a jaká je podstata a výhody ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE oproti psychologii klasické. Dostanete návod na domácí práci a práci s dětmi, a důraz bude kladen na správnou tvorbu a použití EFT frází, což je základem úspěchu v EFT. Po kurzu můžete zdarma využívat on-line podporu na facebooku a účastnit se uzavřených EFT setkání, kde si pod odborným dohledem a supervizí můžete trénovat techniku EFT a konzultovat svou  laickou praxi.

   Tedy celkem  téměř 9 hodin pod vedením profesionálního terapeuta a lektora. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti a skripta. Výstupem kurzu je laická, avšak kvalitní znalost techniky, jak pro osobní použití, tak i pro pomoc Vašim dětem a blízkým

   Storno podmínky: V případě, že se z kurzu odhlásíte později, než 10 dní před jeho konáním, bude Vám účtován poplatek ve výši 40% kurzovného. V případě, že svou účast zrušíte 24 hodin přede dnem konání kurzu nebo se z jakéhokoli důvodu kurzu nezúčastníte, kurzovné v plné výši propadá, případně můžete za sebe poslat náhradníka (nutno o tom předem informovat). Platbou za kurz je v souladu s příslušným ust. Nového občanského zákoníku uzavřena kupní smlouva v oblasti služeb, jejíž součásti jsou tyto storno podmínky, které se objednáním objednatel zavazuje plnit. 

Nahoru